Специализиран дентален кабинет по ортодонтия
PDF Print E-mail

Д-р Йордан Иванов

 

 

Професионална следдипломна класификация

 

Теоретико - практически курс по ортодонтия на тема:
”Лечение на деформации Клас II/1 с екстракция от премолари по системата Orthos”
Лектори: Д-р. Настев
Д-р. Галина Димова
Септември 2002 год.
София

 

Теоретико- практически курс по ортодонтия на тема:
“Безекстракционна терапия на клас I ортодонтски деформации със системата Orthos”
Лектори: Д-р. Настев
Д-р. Галина Димова
Февруари 2003 год.
СофияТеоретико - практически курс по ортодонтия на тема:” Лечение на деформации Клас II/2 със системата Orthos
Лектори: Д-р. Настев
Д-р. Галина Димова
Юни 2003 год.
София

Advanced Practical Orthodontics course
Лектор: Dr. Rafi Romano
Октомври 2003 год.
СофияУдостоверение за тримесечно обучение в
департамента по Ортодонтия на университета Хадаса
в Ерусалим Израел
Март – юни 2004 год.
Израел

Теоретичен курс на тема” Биомеханика в ортодонтията. Основни принципи и клинично приложение”
Лектори: проф.д-р. В. Мутафчиев
гл.ас.д-р. Р.Пейчева
Ноември 2002 год.
София3М Unitek Course:
MBT Orthodontic Treatment Philosophy and Twin Block Class II Correction
Лектори: Dr. Lars Christensen
Dr. John Scholey
Април 2005 год.
София


Certificate
Step & Slide Mini Implants Advances course
Лектори: Dr. Arturo Fortini
Dr. Massimo Lupoli
Dr. Raffaеle Sacerdoti
Юни 2006 год.
Флоренция Италия


Certificate “Hands – on tomas® pins typodont course”
Лектор: Dr. Oliver Bacher
Септември 2006 год.
София


Сертификат
Курс на тема: „Лингвални дъги. Активно и пасивно приложение”
Лектор: Д-р. Мирослава Динкова
Февруари 2007 год.
София


Сертификат
Курс на тема: „Scuzzo – Takemoto Bracket & Light Lingual System
Лектор: Dr. G. Scuzzo
Септември 2009 год.
София