Print

Услуги ортодонтско лечение

Всеки лечебен процес следва следните задължителни пет етапа.

1. етап - Предварителен ортодонтски преглед за определяне на необходимостта от ортодонтско лечение, снемане на анамнезата на пациента, видът на лечението и неговото времетраене.
2. етап – Подготовка за лечебния процес


При съгласие на пациента и неговите родители за пристъпване към лечение е необходимо да бъдат направени отпечатъци на горна и долна челюст, панорамни и черепно- метрични снимки и ако е необходимо да се вземе съгласие за зъбна екстракция или направи избор за лечение със снимаем или фиксиран апарат.
3. етап – Анализ на направените по-горе изследвания, окончателна диагноза и представяне на план за лечение.
4 етап – Период на лечение


В зависимост от тежестта на зъбно-челюстната аномалия, видът на поставяните апарати и възрастта на пациента този период може да продължи приблизително от една и половина до две и половина години. При лечение със снимаеми апарати се извършват периодични контролни прегледи за активирането им, понякога се налага промяна на конструкцията, поправки или смяна на апарата съгласно предварителния план на лечение.
При фиксираните апарати (брекет–техника) през този период периодично се сменя и активира дъгата поставена в брекетите, при нужда се поставят допълнителни екстраорални апарати.


През периода на лечението е задължителен ежемесечен контролен преглед, както за проследяване ефекта на лечението така и за контрол на устната хигиена.
В редица случай се налагат консултации със стоматолог-хирург, детски стоматолог, парадотолог, както и контролни рентгенови снимки.
5.етап - Период на ретенция


Периодът на закрепване и поддържане на постигнатите добри резултати е от много голямо значение. След снемане на брекетите отговорността на пациента нараства значително. Задължително е да се носят снимаеми или фиксирани поддържащи апарати и контролни прегледи до завършване на ретенционния период. Самоволното сваляне на тези апарати често води до рецидив.